Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

tangowithlions
0382 68c2 500
Reposted bylailachaliellemidaj
tangowithlions
0370 0c20
Reposted bybilszimarzucwszystko
tangowithlions
0343 ac80
Reposted byMirrrr96michalkoziolfiffeybilszimahumorallergiker
tangowithlions
0321 2fa0
tangowithlions
0189 9bfc
tangowithlions
0094 439b
tangowithlions
9958 2a2d 500
Reposted bynocnatesciowa nocnatesciowa
tangowithlions
9924 c716
Reposted bycompletelydifferentdoriss45bilszima
tangowithlions
9902 0ab0
Reposted bycompletelydifferentxsylwiawiktoriaaTierraDelFuegovotyviva-salvadorezuchabourricotbilszimarzucwszystkodzikusowska
tangowithlions
9860 6c9e
tangowithlions
9822 91c9

May 15 2015

tangowithlions
Nienawidzę tej grupki ludzi. Was, którzy ciągle chowają urazę, użalają się nad sobą, wiecznie stękając, jak to jest źle i jak przyszłość może być wspaniała. Przykra wiadomość. Nie będzie. Jeśli nie umiecie zbudować swojej teraźniejszości teraz i zauważyć do cholery, że toczy się życie, to jakim cudem chcecie to zrobić później? Nie będzie lepiej, bardziej ekscytująco, bardziej bardziej. Będzie mniej bardziej niż kiedykolwiek było Wam mniej bardziej. Rozumiecie? Więc włóżcie trochę wysiłku i żyjcie z ludźmi, którzy są teraz, miastem, które jest teraz, dniem, który jest dziś. Bo Wasze bardziej - zawsze będzie znaczyć mniej.


- loveyousomuch
0949 6b73
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaemeraldgirl emeraldgirl

April 11 2015

tangowithlions
1592 8ad2
tangowithlions
3662 c83a 500
Kazimierz Przerwa - Tetmajer
Reposted fromKACHA KACHA viajustanothergirl justanothergirl
tangowithlions
7145 e5f5
2519 d4c2 500
tangowithlions
Play fullscreen
That's my music. It's not too loud, it's not too quiet, so that you can hear the rhythm of my minds.

April 08 2015

tangowithlions
8146 f533
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakina kina
tangowithlions
Reposted frommarfi marfi viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl